Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 14 december 2009

Svenska kyrkan har egen rättsskipning

Aftonbladet har synat Svenska Kyrkan i sömmarna och det är ingen trevlig läsning.Jag har i tidigare inlägg, den 3 och 22 april, berört hur Svenska Kyrkan helt enligt eget gottfinnande hanterar de präster som begår olika typer av lagbrott och andra överträdelser.
Ingen bättring synes ske utan man fortsätter att stå vid sidan av vad som gäller i samhället i övrigt. Är det så illa så att man faktiskt anser sig stå över det övriga samhället. Det är i så fall en något långtgående tolkning av begreppet "nära Gud".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar