Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 20 januari 2010

Välfärdspolitiken borde vara blocköverskridande

Är det rödgröna förslaget till sjukförsäkring bra eller dåligt ? Det svårt att säga eftersom det är ett lapptäcke. Omgående startar partiträtan och smutskastningen och Reinfeldt ser förslaget som en bluff för att lura väljarna. Ja, ja.Några förslag är dock bra tycker jag
- Individuell prövning. En självklarhet kan tyckas men nuvarande regler har ändå allt mera fjärrmat sig från individuella hänsyn. Allt är ju enklare om man kan bortse från individen. Då behöver man inte tänka utan bara tillämpa regelverket.

- Svåra sjukdomar kan inte ha en generell stopptid. Även detta en självklarhet enligt mitt sätt att se det.

- moa-kontor på lokal nivå, där arbetsförmedling, försäkringskassa och kommunens insatser kan finnas. moa= människor och arbete. Det bör dock leda till att man skrotar både Försäkringskassan och Arbetsförmedling i dess nuvarande former och sammanför dessa myndigheter under ett tak. Detta förslag lanserade jag redan i inlägg den 27 januari 2009:

-Avveckla Fk och Arbetsförmedling i dess nuvarande former och sammanför dessa myndigheters uppgifter med delar av kommunernas socialtjänst för att på detta sätt skapa EN stöd- och bidragsmyndighet.


När jag följt Folk & Försvarskonferensen i Åre så noterar jag att i försvarsfrågan så tenderar blocken allt mera tala samma språk. Borde det inte vara så också när det gäller något så grundläggande som välfärdspolitiken / sjukförsäkringen ?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar