Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 12 augusti 2010

Ungdomsdomstolar

Folkpartiet föreslår särskilda ungdomsdomstolar, eller snarare ungdomsrotlar inom befintligt domststolssystem, i syfte att nedbringa handläggningstiderna vid brott begångna av ungdomar.
Det är bra att något görs åt ungdomsbrottsligheten men det måste till mera än administrativa förändringar.

Det viktigaste är "tidiga insatser och långsiktigt tänkande" Vi måste gå in med mera av förebyggandearbete, när brottsligheten redan är igång är uppförsbacken så mycket brantare.

Skolan bör ges en mycket tydligare roll i detta förebyggandearbete. Ett barn på glid kan oftast upptäckas redan på dagis och i förskolan. Redan då ska stöd- och hjälpinsatser sättas in. Det är inte , som många menar, att stämpla ett barn. Det är att visa att vuxenvärlden bryr sig.

När jag talar om skolans roll så åsyftar jag inte repressiva åtgärder av "Jan Björklund-typ" utan stöd- och hjälpåtgärder anpassade till den enskilde elevens problembild.

Jag, som jobbat i Kriminalvården i 34 år och ägnat mig särskilt åt ungdomskriminalitet, vet hur oerhört mycket svårare det är att åstadkomma förändringar när ungdomar väl kommit in i fängelsesystemet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar