Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 23 november 2010

Kyrkan - hemvist för diverse perversiteter

Jag har i tidigare inlägg, i april 2009 och i december 2009 berört hur svenska kyrkan beskyddar präster som begår moraliskt förkastliga och därtill brottsliga handlingar, oftast av sexuell karaktär.

Än värre ter sig situationen inom den katolska kyrkan. I vart fall när jag läser hur ansvariga i Belgien hanterar frågor kring pedofili, homosexualitet och aborter.
Är detta orsaken till att präster kläds i svart? Jag menar, för att dom är mörkermän. Jag blir mörkrädd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar