Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 28 juli 2011

Sinnesro

Så här på sommaren blir det förstås mest utevistelse och utomhusbilder men någon sen kväll har det hänt att vi satt oss i detta rum, Sinnesrorummet. Med naturen så nära så känns det nästan som att sitta ute. Det här är vår särskilda plats för att samtala, läsa, lyssna till musik eller bara vara.


Förvisso är vintern fjärran just nu men vintertid kan en stund i Sinnesrorummet kryddas med en brasa i murspisen.

1 kommentar: