Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 7 september 2011

Postutdelning, ett lotteri?

Redan för 3 år sedan skrev jag om nyordningen för postutdelning när Bring citymail kom in som en ny aktör på marknaden. Med två aktörer, Posten och Bring citymail, borde det väl bli bättre. Åtminstone borde avsikten vara den.

Har det då blivit bättre? Nej, långt därifrån. Idag vet jag inte vem som gör vad av dessa två aktörer, eller vilka utdelningstider de har. Sådan information skulle dom förslagsvis kunnat skicka ut med post. Dessutom får vi numera post tidigast kl. 15.30, jämfört med tidigare då posten kom c: a kl. 10.00.

Nå väl, viss nyordning kan man vänja sig vid och inordna sig i, förutsatt att man får sin post. Då det alltför ofta sker misstag genom direkt slarv, vad annars?, så har jag idag skrivit ett klagomål till resp. företags kundtjänst och hoppas förstås på ett svar. Det jag fram för allt påtalat är följande:

- Vi får andra personers post, oftast då någon som bor i vår lilla by men där namn och postadress saknar likheter.
- Dessutom stoppas grannens post ofta i vår brevlåda. Postlådorna sitter förvisso bredvid varandra ( 2 lådor på vinterhalvåret, 3 på sommaren ) men namn, postadress och lådorna bär inte den minsta likhet.
- Därtill blir vi uppringda av andra i kommunen som fått vår post. Senast förra veckan, av en person som bor c:a 10 km från där vi bor. Denna gång var det en värdeförsändelse från utlandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar