Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 10 december 2012

"Lågt i tak" - då stärks whistleblowers ställning


kommunal whistleblower.

Anonym, eller....Enköpings kommun  avser inrätta en Whistleblower-funktion. En  tjänst som kommunanställda kan vända sig till för att  anmäla fel och misstänkta lagbrott begångna i  kommunledningen.
Med denna funktion så får kommunen på köpet en heltäckande kontroll av förekomsten av tipsare bland kommunens anställda. Det kanske leder till ett inrättande av pris till "Årets whistleblower" i kommunen.

Priset till årets whistleblower.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar