Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 31 oktober 2008

USA med sina 1:a och 2:a klassens medborgare

Läser att den tidigare stjärnsprintern Marion Jones nu avtjänat sitt 6 månaders fängelsestraff för sina dopingrelaterade brott. Som straffad i USA så får hon därför inte rösta i presidentvalet den 4 november. Det hade jag inte klart för mig. Att de som sitter i fängelse inte fått rösta vet jag förekommit i flera länder, bl. a. UK. Men att de som sonat sitt straff och är frigivna också fråntas denna rättighet var för mig obekant. Men, å andra sidan, snart förvånar mig inget i "möjligheternas rike" USA.

Jag som varit fängelsechef större delen av mitt yrkesliv har aldrig ens tänkt i dessa banor. Tvärtom har vi i svenska fängelser på allt sätt sett till att de fångar som avtjänat straff vid tidpunkten för allmänna val ändå givits möjligheten att avlägga sin röst.

Hur tänker man i USA ? Hur ska straffade människor kunna återanpassas till samhället om man till och med fråntas den medborgerliga rättigheten att rösta ? Vad ska man då känna sig delaktig i ? Ja, det som återstår blir de kriminella kretsar där man känner någon form av delaktighet och tillhörighet.

Månne är det en följd av denna människosyn att i USA sitter 1 av c:a 120 medborgare i fängelse. Motsvarande siffra i Sverige är 1 av c:a 2000.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar