Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

söndag 7 december 2008

Åkalla - ja inte blev jag klokare

Om nu avsikten är att göra en TV-serie om hedersvåld i Sverige så är det tråkigt att resultatet är så förvirrande. Jag blev i vart fall inte mycket klokare av det första avsnittet. Om man nu bemödar sig om att i TV belysa ett för oss svenskar främmande men ändå angeläget ämne så borde man vinngöra sig om tydlighet i budskapet. Jag tror tyvärr att "Åkalla" bara bidrar till en än torftigare syn på ämnet "hedersaktiviteter".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar