Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 9 december 2008

1 miljard i extra anslag till Regeringskansliet

Jag läser i Riksdag&Departement att anslaget till Regeringskansliet skall höjas med 994 miljoner kronor för 2009.

Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009 sägs motivera 770 miljoner av denna höjning.

Dessutom så behövs extra pengar föratt bygga upp en organisation för krishantering. Har vi fortfarande ingen sådan organisation i Sverige ? Estonia, Tsunamin men fortfarande ingen krishanteringsorganisation. Hur är detta möjligt ? Efter politiska strider, vilda beskyllningar och konstitutionsutskottsförhör så faller tydligen allt i glömska . Är det den pågående ekonomiska krisen som fått "makten" att vakna upp igen ?

Visst känns det extra anmärkningsvärt att i dagens läge plötsligt besluta om ett extraanslag till Regeringskansliet på 994 miljoner kronor. Detta samtidigt som 1000-tals människor dagligen varslas om uppsägning från sina jobb.

Politik är snart upphöjd till en vetenskap omöjlig att förstå för den vanlige medborgaren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar