Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 6 mars 2009

Mackdöden utarmar glesbygden

För mig som är uppväxt på bensinmack är det en dyster rubrik jag sätter. Men, tyvärr så ser verkligheten ut idag.
Glesbygden drabbas som vanligt hårdast.
Pumplagen, som skärpts nu i mars, innebär att alla mackar som säljer mer än 1 000 kubikmeter fossilt bränsle per år också måste tillhandahålla förnyelsebart bränsle. En sådan investering beräknas till minst 250 000 kronor.

En mackdöd som innebär att också mindre tätorter dör är olyckligt för en redan drabbad glesbygd.
Jag har berört glesbygdens, f f a Norrlands, utarmning tidigare och efterlyser politiska åtgärder men inget synes hända.
Ett exempel på att ekvationen är svår att få att gå ihop är Tapp, Icas bensinmärke. Det ska avvecklas men något annat märke har inte nappat och för en mackinnehavare är det omöjligt att ta över.

– Volymen här är för liten, så dörren verkar stängd för bensin. Men tyvärr kan vi inte sälja rörelsen heller, vi har inte råd med ­saneringen, säger en mackägare vars livsverk är på väg att gå i graven.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar