Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 22 april 2009

Nytt Fp-utspel : "Barn som begår brott ska ställas inför rätta"

Det har pratats mycket om de nya moderaterna. Nu är det dags att lansera det nya Folkpartiet
-hårdare tag och ordning och reda i skolan.
-barn ska ställas inför rätta.
Ja, på en rad områden profilerar sig Folkpartiet genom att kräva hårdare tag.
Dagens utspel kommer från Folkpartiets rättspolitiska grupp:
- Det behövs fler tvångsåtgärder från polis och socialtjänst mot kriminella barn och unga.
- Tvångsåtgärder som polis och socialtjänst i dag saknar är nödvändiga för att motverka barns och ungas kriminalitet.
Jag är innerligt trött på detta nya Folkpartimantra om "hårdare tag". Jag blir dessutom besviken på Johan Pehrson som jag tidigare känt som en politiker som försökt se de bakomliggande orsakerna till barns inträde på den kriminella banan. Nu rättar han in sig i "kompanichefen" Jan Björklunds led och basunerar ut hårdare tag som rätt medicin för att hindra barn och ungdomars inträde på den kriminella banan.
Ingen pratar längre om vikten av tidiga insatser, att tidigt uppmärksamma barns svårigheter och avvikelser från normalbeteende och också tidigt sätta in stöd- och hjälpinsatser.När jag pratar om tidigt menar jag redan på dagis- och förskolenivå. Man behöver inte vänta till dess ungen är 13-14 år och redan skapat sig en kriminell identitet. Många kriminella 13-14-åringar skulle aldrig blivit kriminella om samhället gått in med tidiga insatser och använt sig av ett långsiktigt tänkande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar