Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 22 april 2009

Svenska kyrkan Hallå ! Hallå ! Året är 2009

Den kvinnliga prästen inledde en kärleksrelation med en av sina konfirmander. Den kvinnliga prästen, som är i 30-årsåldern, anmäldes av kollegor för att hon haft en kärleksrelation med den 15-årige pojken.
För bekanta berättade hon:
– Jag har aldrig varit så kär i någon som jag var i honom just då.

Hon får fortsätta att arbeta som präst men ges en skriftlig erinran enligt ett beslut av Stockholms domkapitel.

Domkapitlet har samtidigt fått ta ställning till en annan anmäld sexskandal.

En 36-årig präst anklagades för att ha utnyttjat en ung församlingsmedlem under sex års tid.
Övergreppen ska ha börjat när flickan var 16 år .
Den 36-årige prästen, som är gift, har förklarat att det inte alls varit fråga om något uttnyttjande:

– Det var en vänskapsrelation som hört till den privata sfären och som i alla stycken byggt på ömsesidighet och frivillighet, hävdar han.
Detta inkluderade att de hade sex vid flera tillfällen, enligt kvinnan var det under tvång.

I beslutet som nu offentliggjorts framgår det att domkapitlet litar mera på prästens version att det inte varit fråga om något tvång. Samtidigt fördöms ändå hans agerande.
– Det faktum att han haft en sexuell förbindelse med kvinnan måste anses ha i avsevärd mån skadat det anseende en präst bör ha.

Därför beslutade domkapitlet att han ska få en tre-årig prövotid. Om prästen på nytt under den tiden visar sig olämplig får han inte fortsätta arbeta som präst. I annat fall skrivs allt av efter tre år.

Jag uppfattar mig själv som en förlåtande människa men tycker ändå att båda dessa beslut är felaktiga. Båda dessa präster har enligt mitt förmenande visat sig olämpliga att inneha prästyrket. Däremot tycker jag att Svenska kyrkan kan ta sitt arbetsgivaransvar och ge båda andra uppgifter inom kyrkan. Uppgifter där dom inte hamnar i situationer som själasörjare för människor i nöd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar