Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 3 april 2009

Skärpning Svenska kyrkan

Kvinnan sörjde sitt döda barn och fick hjälp och stöd av församlingsprästen.

Då tog han initiativ till sex med henne.
Det var mycket "tjafs och sexprat" enligt anmälan, och "han tryckte sig och hade sig". Kvinnan gick till slut med på sex med församlingsprästen. Hon säger själv att hon gjorde det för att han varit snäll mot henne och hjälpt henne – och för att hon "ville bli av med honom".

De hade sex vid två tillfällen, 2002 och 2004. Senaste gången prästen föreslog sex var så sent som 2008, enligt kvinnan, men då sa hon nej.

Domkapitlet i Lund anser att prästen på grund av detta är "höggradigt olämplig att utöva vigningstjänsten" och ålägger honom därför en prövotid på tre år. Bara olämplig att utöva vigningstjänsten ?
"Att en präst inlåter sig på sexuellt umgänge med någon som prästen står i en själavårdsrelation till kan aldrig godtas", skriver domkapitlet. Minsta felsteg under den perioden så avskedas han och mister sin prästbehörighet.

Jag som trodde att prästutbildningen i sig innebär en prövotid där du under lång tid nogsamt får möjlighet att tänka igenom vilka särskilda krav som ställs på dig som präst i de otal olika situationer där du skall vara styrkan och tryggheten för en människa i en utsatt situation.
Visst ska människor kunna få en andra chans tycker jag men i ett fall som detta ser jag det som direkt olämpligt att han över huvud taget får utöva prästyrket.
Gör jag mig skyldig till inkonsekvens och låter mig styras av gammelmoralism genom detta tyckande ?
Och, vad gör Svenska kyrkan sig skyldig till ?
Vad tycker du ?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar