Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 3 augusti 2009

Semestern slut - börjar med ett återbud

Så är det vanlig vardag igen. Semestern har i sin helhet tillbringats här hemma. Det känns alldeles rätt. Det här är min miljö och här trivs jag allra bäst.Här känner jag till allt och klarar det mesta på egen hand.

Apropå att klara mig på egen hand. Idag har jag för första gången givit återbud till en föreläsning. Jag var inbjuden att i januari 2010 föreläsa under rubriken " neuropsykiatriska funktionshinder - missbruk - kriminalitet ". Föreläsningen ingår i en serie s. k. inspirationsföreläsningar arrangerade av Regionförbundet Örebro och som riktar sig till personal inom psykiatri och socialtjänt i Örebro län. Ett synnerligen angeläget område att sprida kunskap om. Varför jag ger återbud ? Jag har lyssnat på kroppen. Hur svårt det än är att acceptera att de åtta år som gått sedan min stroke allt mera börjar ta ut sin rätt så måste jag inse mina begränsningar. Själva föreläsandet älskar jag och har inga problem med. Det som tar emot och frestar på från tid till annan är de praktiska arrangemangen runt omkring. Olika typer av förberedelsearbete, att resa, att vistas i nya okända miljöer, att trängas bland mycket människor, att känna någon form av osäkerhet. Det är i dessa sammanhang som mina begränsningar gör sig mest påminda och jag vill helst inte bli påmind.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar