Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 16 december 2009

Årets fredspris allt solkigare

Nyligen beslutades om 30000 nya soldater till kriget i Afghanistan.Nu flyttas Guantanamofängelset från Kuba till amerikansk mark. Vad hjälper det om övergreppen fortsätter och kanske t o m förvärras.

Presidentämbetet i USA har uppenbarligen sådan inneboende kraft så att inte ens USA:s förste svarte president förmår leva upp till sina vallöften i någon större utsträckning. Oavsett vem som sitter i Vita Huset så synes det vara den amerikanska opinionen som styr. Att kalla USA:s president mäktig ter sig alltmera innehållslöst. Presidenten har bara makt så länge opinionen känner sig tillfreds och får fortsatt utlopp för sina primitiva lustar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar