Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 16 december 2009

Mobbningsoffer i riskzonen

I en artikel i dagens DN utvecklas rubricerade påstående att unga brottslingar ofta varit mobbade i skolan. Någon som är förvånad ? Ånyo fastslås det att det är i skolan det grundläggs. Vad då ? Jo, så väl positiv som negativ utveckling hos eleverna.

Hur ofta har jag inte påstått att skolans misslyckande med elever med olika typer av neuropsykiatriska funktionshinder är en avgörande orsak till att så många av dessa elever senare i livet hamnar i kriminalitet. Risken med den nya skollag som major Björklund presenterade igår är att dessa elever kommer att överges ännu mera i framtiden. Då kan dom nämligen avstängas från undervisningen. Ett exempel: En ADHD-elev betraktas oftast som stökig, besvärlig och störande och kan därför med det nya föreslagna systemet avstängas.

Att skolan spelar en helt avgörande roll för dess elevers utveckling torde vi alla vara ense om. Därför är det så tragiskt att man på detta område inte vinnlagt sig om en blocköverskridande uppgörelse utan gör även denna fråga till ett politiskt käbbel om rätt eller fel , för eller emot. Våra barn och ungdomar ska inte behöva vara slagträn i den politiska debatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar