Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 11 mars 2010

Fri efter avtjänat straff, eller ?

Ska man låta f d kriminella som avtjänat sitt straff genomgå den teoretiska delen av en utbildning men sedan stoppa dem att genomföra nödvändig praktik för att kunna få ut examen ? Ja, den öppningen vill Uppsala Universitet ge till företag och myndigheter som tar emot studenter för praktik på hälso- och sjukvårdsutbildningar.

I mina ögon är detta ett avancerat hyckleri från samhällets sida som dessutom går stick i stäv mot den kriminalvårdspolitik vi säger oss driva i Sverige.

Förutom den rent moraliska aspekten av detta så kan jag också fråga mig vad meningen i så fall är med att satsa stora resurser på rehabilitering av dömda om man sedan efter frigivning kan "döma" dem igen.

Att det sker en extra noggrann prövning till vissa yrkeskategorier är rimligt men då ska samhället spela med öppna kort hela vägen.

Nej, lägg hellre extra kraft på att sortera bort de rötägg som, utan kriminellt förflutet, visar sig livsfarliga i t ex sitt utövande av läkaryrket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar