Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 24 mars 2010

Tant Gredelin gör en pudel

Beatrice Ask är just nu högaktuell efter en del mindre begåvade uttalanden som varande Justitieminister. Efter att ha varit ute och cyklat så gör hon nu en s k pudel. Varken cyklar eller hundraser kommer att räcka till för allt galet hon säger.
Så här sade hon t ex i en intervju i tidningen Socialpolitik nr 2 i juni 2007.

Fråga: - Har du något exempel på något område där du aktivt vill verka för att det slås vakt om integritet på ett bättre sätt än vad som är fallet nu?
Svar: -- Ja, en sak vi borde ägna mer uppmärksamhet åt är det här pratet om bokstavsbarnen som skall märkas ut tidigt. Troligen har vi väl någon form av bokstavskombination hela högen. Jag är livrädd för att små barn skall få en stämpel i pannan tidigt om att här finns en risk. Om vi har fel förväntningar på ett barn så är risken stor att det också blir väldigt tokigt. Där kan det verkligen bli stora integritetsproblem.

Jag använder den vanligaste s k bokstavskombinationen ADHD och låter den uttyda vad jag tycker om Beatrice Asks uttalande:
Arrogant Dåligt Häpnadsväckande Dumt

Bristande omdöme, bristande utbildning och kunskap men ändå Justitieminister.

Det finns medicin mot galenskap men inte mot dumhet. Afrikanskt ordspråk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar