Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 1 april 2010

Skärtorsdag blir Kärtorsdag

Jag har länge tyckt att namnet Skärtorsdag är sällsynt färglöst. När det dessutom har en koppling till att tvätta fötter så är det dags att skrota. Hur fascinerande och kittlande är en fottvagning , om än utförd av Jesus.
Därför gläder det mig att det nu beslutats att det fr o m 2011 skall heta Kärtorsdag.
Kärlek får vi aldrig för mycket av. Kärlek ska vi slösa med.Det passar också väl med att den vecka vi nu befinner oss i även benämns Passionsveckan.
Själv tycker jag att det också kan vara dags att skrota Dymmelonsdagen. Kan förslagsvis ersättas med Lymmelonsdagen för att markera lite mera fart på stilla veckan som innevarande vecka också benämns.
För att markera stillheten kan Långfredagen bevaras liksom Påsken som helhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar