Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 28 maj 2010

Så här i valtider.

Läser i Dagens samhälle en träffande krönika om politikers självbild. Nu när det är valår vill politikerna gärna träffa vanligt folk. Fram för allt vill dom synas ute bland vanligt folk. Så här borde det alltid vara för att politiker ska förstå vad vanligt folk vill och tycker om politikernas insatser. Det är inte alltid väljaren och politikern har samma bild av verkligheten. Ju närmare man är varandra i verklighetsuppfattning, desto bättre förstås.

Jo, jag vet att det är på valdagen det avgörs, men ändå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar