Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 28 maj 2010

Misslyckad rekrytering?

Den chef inom Kriminalvården som nu misstänks för mutbrott i samband med planerade fängelsebyggen synes ha befunnit sig i utkanten av den tillåtna zonen flera gånger tidigare i sin karriär. Redan på tidigt 90-tal var han inblandad i tvivelaktiga pensionsaffärer som kostade den statliga arbetsgivaren stora pengar.

Det låter inte bra. Jag undrar vad som uppgavs vid referenstagning när han anställdes i Kriminalvården? Det går förvisso aldrig att helt skydda sig mot personer av den här karaktären men då han synes haft statliga anställningar även tidigare så hoppas jag ändå att oegentligheter inte undanhållits vid nyanställning.

Det får anses särskilt försvårande att han tidigare arbetat vid Rikspolisstyrelsen där han också utpekades för att ha ägnat sig åt oegentligheter i samband med byggprojekt.Om dylikt förekommer inom rättsväsendet, vem i h..e kan man då lita på ?
Inte alls bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar