Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

lördag 29 maj 2010

Utbrett fusk i offentlig förvaltning

Det aktuella mutärendet i Kriminalvården pekar på något sjukt inom offentlig sektor. Antagligen är mutor, tjänster/gentjänster mycket vanligare än vad vi vill tro. Så länge det finns korrupta politiker och tjänstemän så hjälper t ex inte att Lagen om offentlig upphandling finns. Den kringgås friskt. Lagstiftning finns ju för att markera från samhället vad som accepteras och inte men lagstiftning innebär förstås inte att vi är vaccinerade mot brott. Till syvende och sist så är det enskilda individer som avgör om de vill följa lagen eller inte.

Jag läser i dagens NA misstankar om liknande fiffel inom Örebro kommun.

Jag tror att många skattekronor skulle sparas om det fanns en skarpare kontroll på detta område inom all offentlig förvaltning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar