Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 23 juni 2010

Sprutbyten - en svårknäckt nöt

Nu tillåts sprutbyten även i Stockholm efter mycken politisk vånda. Inte minst Moderaterna har varit och är motståndare.
För att komma vidare i strävan att minska/hejda missbruk så måste man ha ett öppet sinnelag. Det håller inte att moralisera och förenkla i debatten.

Jag anser det vara en självklarhet att tillåta sprutbyten. I t. ex. Finland som har en fortsatt restriktiv narkotikapolitik har man har infört en lagstadgad och hälsopolitisk skyldighet för kommunerna att inrätta så kallade lågtröskelmottagningar med sprutbyte för drogmissbrukare. De goda erfarenheterna är att
- man kunnat hejda ökningen av nysmittade med hiv

- nya fall av hepatit B och C har minskat

- man i högre grad nått unga personer och personer med dolt missbruk

- man når 60% av alla missbrukare

- man räddar liv
För mig räcker dessa resultat/argument långt. Att tillåta sprutbyten innebär på intet sätt att man ger upp det förebyggandearbete som alltid behövs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar