Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 3 juni 2010

Trycket ökar på Kommunfastigheter Örebro

I dagarna är det säkert ett antal chefer / tjänstemän och politiker i Örebro kommun som är smått svettiga och oroliga för vad som ska uppdagas vid den totalrevision som nu gör av Kommunfastigheter Örebro och dess verksamhet. Många ångrar säkert bjudmiddagar och andra gåvor dom fått.

Det är bra att allt kommer i dagen. Inte i första hand för att hänga enskilda personer utan mera för att sätta stopp för de systemfel som måste råda i KFÖ vilket i slutändan leder till att ingen längre reagerar utan bara konstaterar " så här har man alltid gjort". Att detta innebär att man gjort fel och t o m i strid med gällande lagstiftning är det ingen som reflekterat över.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar