Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

söndag 18 juli 2010

Knarkvåldet i Mexico bara ökar

Jag har i tidigare inlägg berört det absurda narkotikakriget i Mexico. Inget tyder på någon förbättring. Snarare synes en upptrappning ske.Knarkkriget skördade 2008 5.000 människoliv, 2009 dödades 9.000 och hittills i år 7.000. Var ska denna galenskap sluta och fram för allt, vad kan göras för att hejda denna utveckling?

USA har på olika sätt hjälpt Mexico i knarkkriget, bl. a. har Mexico fått ekonomiskt stöd för att ska kunna köpa helikoptrar att använda i jakten på knarksmugglarna. Samtidigt är det ett stort problem att just USA är en stor marknad för narkotikan liksom det faktum att vapen går i motsatt riktning då 90% av de vapen som beslagtas i Mexico kommer från USA.

Ja, som synes är detta ingen enkel ekvation att lösa. Att hoppas på att människor kommer till insikt och att denna dårskap vänds till klokskap är kanske att hoppas för mycket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar