Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 10 augusti 2010

Brottslighet i välfärdssamhällets spår

Jag har i åtskilliga inlägg kritiserat Försäkringskassan och deras arbetssätt.

För att nyansera bilden ska också framhållas att dom har en svår situation, att följa regler och lagstiftning som är, i många fall, direkt människofientlig.

Dessutom nödgas Försäkringskassan nu hantera organiserad brottslighet, något dom inte har kompetens för och heller aldrig varit avsedda att hantera.

Som alltid så är det enskilda individer som genom girighet och ansvarslöshet saboterar de positiva system som samhället byggt upp. Individer som dessa kommer antagligen alltid att finnas vilket förstås ställer helt nya krav på de bidrags- och försäkringssystem som samhället bygger upp för de medborgare som verkligen är i behov av stöd och hjälp i olika skeden av livet.

Nu måste man redan från början bygga in en kontroll- och säkerhetsfunktion för att så långt möjligt säkra ett riktigt användande av försäkringssystemen.

Varför ska vi människor ofta förstöra det goda avsikter som ändå finns?

Denna illvilja som synes finnas bland oss, den kan heller inte regleras eller lagstiftas bort. Hör du det Jan Björklund? Ja, uppmaningen kanske inte ska riktas bara till Jan Björklund. Det finns ju faktiskt flera förbudsivrare i sällskapet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar