Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 24 maj 2011

Arbetslöshet - både svårförklarligt och svårbegripligt

Jag såg nyss på TV2 ett seminarium, "Förändrad jämviktsarbetslöshet", som handlade om "Finansdepartementets rapport om arbetsmarknadens funktionssätt". Bland deltagarna: Finansminister Anders Borg , professor Peter Fredriksson, generaldirektören vid Konjunkturinstitutet Mats Dillén och tjänstemän från departementet.

Här svängde man sig med uttryck som:
- jämviktsarbetslöshet
- arbetsmarknadsgrad
- sysselsättningsgrad
- potentiell arbetskraft
- faktiskt arbetskraft
- indikatormodeller
- prognosställe
- indikatorprognos

Ja, det var bara några exempel på det fikonspråk som användes. Jag kan , om jag vill och anstränger mig förstå delar av vad som sades i seminariet, men inte är det enkelt. Jag tycker snarast att det är ett slag i ansiktet på den arbetslösa person som tittar på seminariet och tror sig kunna få någon förklaring, hjälp och vägledning till varför arbetsmarknaden ser ut som den gör. Och varför man själv står utanför.

Detta seminarium är ett praktexempel på det von oben-seende som dagens politiker och experter ägnar sig åt. Den vanliga medborgaren / människan förminskas på ett snarast föraktligt sätt. Dessutom, SVT har väl en bredare bildningsuppgift än att bara tillfredsställa de redan insatta.

Antagligen var språket även ansträngande föt TV-medarbetarna för dom lyckades med konsttycket att felstava orden arbetsmarknadens och Miljöpartiet i de rubriker som rullade förbi i nederkant av TV-bilden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar