Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 6 april 2011

Pedofildömda och internet

Fritt fram för pedofildömda att ladda ner barnporr från internet. Ja, så framställs situationen på Rättspsykiatriska regionklinikens sex slutna avdelningar i Växjö. Detta m a a att man nu tillåter fri tillgång till en dator per avdelning efter det att Socialstyrelsen, och senare även dåvarande Länsrätten, fastslagit att det inte är tillåtet att utfärda ett kollektivt beslut om förbud mot användande av datorer.
Inget märkligt med detta anser jag. Kollektiva beslut på detta sätt är inte tillåna. Som jag ser det måste en individuell prövning ske av varje intagens möjlighet till datoranvändning vilket rimligen får till följd att t ex en pedofildömd inte tillåts fri tillgång till internet. Ett sådant prövningsförfarande borde förstås ha gjorts från första stund. Då hade just denna infekterade debatt kunnat utebli. Jag tycker att det är olyckligt att media, som t ex DN i denna artikel, ges möjlighet att sätta rubriken "Pedofiler på rättspsyk får internet".

Man kan förstås ställa sig frågan om datorer över huvud taget skall finnas på avdelningar som dessa i annat syfte än för t ex studier och annan kontrollerad/planerad verksamhet. Det är inte alltid lätt att avgöra hur mycket av samhällets utveckling som ska finnas att tillgå även på institutioner där personer placerats bl. a. för att just skydda det öppna samhället.
Som sagt, svåra frågor, så likartade debatter torde återkomma.

3 kommentarer:

  1. Ett annat rehabförslag skulle ju kunna vara att låta de pedofildömda umgås regelbundet med barngrupper från dagis. Det skulle väl ligga väl i linje med en svenska, humana linjen? Finns det några frivilliga föräldrar till ett test?

    SvaraRadera
  2. Ja du Lenny, det är ju ingen skillnad på Internet och en barngrupp... Problemet ligger i lagens utfromning där beslutet om förbud för individen inte får baseras på brottets karaktär utan på en faktisk misskötsamhet på plats. Mao, måste man missköta sig innan man kan dra in Internetaccessen eller mobilen.

    SvaraRadera
  3. Låt dom ha övervakat internet…varje felsteg leder till ett års bonus vistelse i fångenskap…alldeles gratis. Den tanken fungerar för mig.

    SvaraRadera