Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 8 april 2013

Upp som en sol, ner som................

Japan karta

Japan, solens rike, går en dyster framtid till mötes om jag ska tro en artikel i söndagens NA. Befolkningen blir allt äldre och redan idag är antalet pensionärer flera än antalet barn och ungdomar. Fler japaner är över 64 år än under 15 år.
En gång världens andra största ekonomi, nu med ett födelsetal som sjunkit från glanstidens 4,3 födda barn per kvinna till dagens 1,4. Allt går utför och sedan 2005 har befolkningen stadigt minskat, i fjol med en kvarts miljon människor. År 2060 beräknas befolkningen ha sjunkit från dagens 128 miljoner till 87 miljoner.
Forskare har räknat ut att den siste japanen föds år 3011 om dagens trend fortsätter.
Jag undrar hur det ser ut i Sverige om 998 år? Jag tror inte att jag fördjupar mig mera i den frågeställningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar