Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 15 maj 2009

Det är nåt sjukt med psykiatrin. Psykoterapi vs Läkemedel 0-0

Sveriges psykiatriker är på krigsstigen. Mot varandra. IGEN!
Två olika former av terapi står i var sin ringhörna.
I skottlinjen: socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för psykiatrisk vård - som alla tycks ha en åsikt om.
- Socialstyrelsen har tillfredsställt en primitiv opinion, säger Tomas Eriksson, specialist i allmän psykiatri.
- Jag är så arg! Jag är så fruktansvärt arg på alla medborgares vägnar! säger docent Tomas Eriksson, specialist i allmän psykiatri.
Framför allt är han arg på socialstyrelsen.
Allting började med att socialstyrelsen i mars i år presenterade sina nya, preliminära riktlinjer för depression och ångestsyndrom.
Slutsatsen: vid dessa diagnoser, som exempelvis social fobi och tvångssyndrom, bör sjukvården i många fall ge psykologisk behandling, framför allt kognitiv beteendeterapi, KBT. Alltså istället för läkemedel.
Tomas Eriksson har jobbat inom psykiatrin i 35 år.
- Jag är en skarp och vass motståndare till varje form av psykoterapi, som jag betraktar som vidskepelse, dundrar han.

Jag har arbetat 33 år i kriminalvård och som lekman har jag under de senaste 8 åren ägnat särskilt intresse åt området neuropsykiatriska funktionshinder, f f a dess koppling till missbruk och kriminalitet. En sak som frapperat mig under dessa år är de interna strider som experter på området ständigt upptas av. Påminns nu om detta när experter krigar om läkemedel vs KBT som bot vid vissa psykiatriska diagnoser. Det är väl inte konstigt att psykiatrin ständigt finner sig ifrågasatt när dess företrädare hellre ägnar sig åt akademisk tuppfäktning än slår sina kloka huvuden ihop för att föra utveckling och kunskap framåt.
Det är nåt sjukt med psykiatrin. Diagnosen är oklar. Botemedlet är okänt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar