Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 31 juli 2009

HBT-frågor lågprioriterade i Kriminalvården

Läser en artikel i Aftonbladet om att vara bög på kåken. Jag som själv arbetat 34 år i Kriminalvården ska villigt tillstå att HBT-frågorna inte bara sällan, utan snarast aldrig, varit uppe till diskussion. I vart fall inte under min mest aktiva tid. Att det fortfarande idag är så finner jag dock beklagligt. Ska jag tro vad sagda artikel uttrycker så undandrar sig Kriminalvården att ens delta i en paneldebatt under Pridefestivalen.

Varför ? Ja, jag kan i vart fall inte hitta ett enda vettigt argument för att inte ens vilja debattera dessa frågor. Agerandet ter sig än mera märkligt eftersom jag i vår personaltidning kunnat läsa att Kriminalvårdspersonal ska medverka i Prideparaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar