Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 13 januari 2010

Uppvisning i empatisk impotens

Kvällens "Uppdrag granskning" gav en skrämmande inblick i hur det nya sjukförsäkringssystemet i Försäkringskassans händer kan slå när individen lyfts bort ur sammanhanget och allt bara handlar om regler, praxis och tidsgränser som måste hållas.

Socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén (M)stod ånyo för en uppvisning i empatisk impotens. Jag förvånas varje gång han ställer upp till försvar för regeringens människofientliga politik och försöker krysta fram något begripligt till oss som lyssnar.Att Axén sedan skyller ifrån sig genom att, som i detta fall, slå på myndigheten och den lokale chefen gör inte saken bättre. Ynkligt.

Vad gårdagens inslag vidare visar är hur fel det kan bli när Fk:s nya organisation glömt bort individen och bara tar hänsyn till ärendeslag. I detta fall innebar det att den försäkrade samma vecka fick två motstridiga beslut från samma myndighet,representerade av den lokala Försäkringskassan i Borlänge ang. sjukpenning och en nationell enhet i Falun ang. sjukersättning. Beslut som fick katastrofala följder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar