Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

lördag 6 mars 2010

Jan Björklund får underkänt= D, C, 1, IG, F

Rubriken ger en historisk bild av det betyg Jan Björklund skulle fått om han varit med sedan 1820 för sin insats som en av dom sämsta i klassen.

Lagrådet dömer ut skolministerns förslag till ny skollag. Det är en rejäl sågning man bjuder på.

Enligt min mening är det välförtjänt att Besserwissern Jan Björklund sätts på plats. Alltför länge har han på egen hand tillåtits driva skoldebatten. Han svingar och sluggar vilt och dömer gång efter annan ut vad han kallar den svenska "flumskolan". Något stöd i tillgänglig forskning för att hans ideer och förslag skulle ge bättre kunskap står dock inte att finna. Nej, Björklund stödjer sig enbart på sin egen förträfflighet.
Trogen sin officersbakgrund så synes hans strävan vara att införa militär disciplin i den svenska skolan.

Med Björklund som skolminister får skolan aldrig den arbetsro den så väl behöver. Utöver arbetsro behövs vidgad kompetens hos lärarna. Till exempel inom området neuropsykiatriska funktionshinder. Barn med dessa funktionshinder måste få professionell hjälp tidigt. De svaga eleverna behöver mera och tidigare stöd och det sker inte genom närvaro av väktare och polis i skolan och införande av hårdare tag enligt "Björklundmodellen".

Nej, jag tycker att Jan Björklund är en fara för den svenska skolan och att han snarast bör skiljas från sin ministerpost.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar