Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 23 april 2010

Här serveras det dubbla budskap

Antidrogmässan Drogfokus 27-28 oktober 2010 äger rum i Örebro. Syftet med mässan är enligt drogfokus hemsida följande:
-Konferensens övergripande syfte är att vara en plattform för de krafter i samhället som verkar för att minska och förebygga skadeverkningarna av alkohol, narkotika, tobak och dopning. Konferensens budskap är att Sverige har en restriktiv inställning till användning och hantering av alla droger.

Jag är ingen förbudsivrare ocvh avnjuter själv stundom alkoholhaltiga drycker. Men, jag tycker att det är olämpligt att på denna mässa/konferens servera alkohol. Det angivna syftet med konferensen går helt enkelt inte ihop med att servera alkohol.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar