Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 23 april 2010

Bra rutet Göran Hägglund

Det uppmärksammade ärendet med det äldre paret i Eskilstuna som tvingas till separat boende av kommunen efter 63 år tillsammans har nu fått åtminstone en regeringsmedlem att säga ifrån på allvar. Till skillnad från sin ministerkollega Maria Larsson så säger Göran Hägglund i klartext vad han tycker och att han avser driva frågan vidare och att ett vallöfte om rätten till samboende på äldre dar kommer. Jag tycker att det är bra att ministrar inte alltid gömmer sig bakom kommunernas självstyre utan klart och tydligt säger ifrån utan rädsla för att bli anklagade för ministerstyre.

När det är dags för lagstiftning så hoppas jag att man ser till att denna lag inte blir lika tandlös som den också välmenande LSS-lagen. Där är också grundsyftet gott men i praktiken är lagen tandlös och knapp tillämpbar för den tänkta mågruppen till följd av att den inte är anpassad till verkligheten. Den omges av sådana begränsningar så att den ofta blir ett Moment 22. De som utnyttjat LSS-lagen till bristningsgränsen är de privata vårdföretag som inte sällan raggat upp funktionshindrade som inte förstått bättre, eller t o m velat vara med och sko sig ekonomiskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar