Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 2 juli 2010

Politik, politik, politik !

Det är intressant att i dessa dagar följa de politiska partiernas kamp för framgång i höstens val. Med Almedalsveckan i antågande och bl. a. Kd:s riksting i Örebro på agendan så överöses vi av tankar, målsättnigar, förhoppningar och löften inför framtiden.
Jag tycker att det är intressant att försöka utröna vad det sagda står för. T. ex. Kd:s 13 steg för ett mänskligare Sverige:
1 låt familjen bestämma mer - Visst, familjen är ju helig för Kd, men inte alla familjer är idealiskt sammansatta eller ens förmögna att bestämma själva, så här behövs omfattande stödinsatser.
2 äldre har rätt till respekt - Yngre också, hoppas jag.
3 tryggare vård utan köer - Självklart. Är vårdapparaten verkligen så ineffektiv att detta kan kramas ut ur nuvarande resurser eller blir detta bara en from förhoppning?
4 alla som kan ska få jobba - Och få lön.
5 fler företag ger fler jobb - Visst är det så.
6 ingen ska behöva vara rädd - Håller med, men... Kanske lika bra att slå till och lagstifta mot rädsla.
7 tryggare barn lär sig mer. - Absolut, och här ska det satsas kraftfullt.
8 eget sparande är också välfärd. - Tveklöst. Förutsatt att man har nåt att spara av.
9 välkommen till Sverige. - Visst, vi behöver influenser från övriga världen.
10 samhället är större än staten. - Och....
11 kultur är livsviktigt. - Ja, i alla fall viktigt. Livsviktigt är tak över huvudet och mat på bordet varje dag.
12 en stark röst i världen. - Ja visst, men det bestämmer vi ju inte enbart själva.
13 tänk på nästa generation. - "Tänk långsiktigt" är något som all offentlig verksamhet skall präglas av.

När jag läser mina egna kommentarer så märker jag att jag tar de 13 stegen på allvar men raljerar så smått över några av stegen. Förutsatt att jag rätt förstått varje steg så sympatiserar jag med den bakomliggande tanken bakom varje steg.

Visst är de 13 stegen en jättebra grund att stå på, en viljeinriktning som ett politiskt parti behöver, men..Politik får inte bara bli slagord, affischer och tryckta T-shirts. Den verkliga politiska gärningen är ju genomförandet, att det blir som man säger. Det är också först då som den vanlige medborgaren märker av politiken i sin egen vardag. Vid köksbordet, på jobbet, etc.
Att ha dessa höga ambitioner som de 13 stegen ger uttryck för kräver väl skolade, kloka och förnuftiga partiföreträdare, inte partiarbetare som springer omkring med tryckta T-shirts med de 13 stegen.
Jag hoppas att motivationen, drivkraften och uthålligheten står i paritet med den i de 13 stegen uttryckta ambitionen och önskar Kd lycka till i sitt arbete. Lyckas dom så kommer vi onekligen att leva i ett mycket bättre och mänskligare Sverige.

1 kommentar:

  1. Kloka tankar. Självklart får det inte stanna vid slogans på affischer och tröjor! Men, affischer och tröjor är ju till för att marknadsföra idéerna så att vi får röster och kan genomföra de 13 stegen...

    Den här mandatperioden visar ju att det har varit mer verkstad än prat på Socialdepartementet!

    SvaraRadera