Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 10 september 2010

Rut-avdraget, ett klipp för alla parter

Påståendet i rubriken är kanske förvånande, men ändå sant enligt Konjunkturinstitutet. Detta, tydligen för alla, överraskande budskap gör att Rut-motståndaren Tomas Östros nu vill snabbutreda Rut.

Det här ser jag som ytterligare ett exempel på att politikers tvärsäkra påståenden alltid skall bemötas med skepsis. Inte sällan uttalar man sig som det passar partiet och vad man tidigare sagt, utan att ha speciellt mycket på fötterna. Ju mera svårkontrollerat påståendet är för mig som lekman, desto mera skeptisk ska jag vara.
Politiker talar både sanning, ljuger och BLÅljuger. Så de så.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar