Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 26 oktober 2010

Terror på äldreboende

En skrämmande läsning är denna artikel om hur nattpersonal terroriserat de boende på äldreboendet Kungsgården i Kumla kommun. Hur är detta möjligt är en adekvat fråga. Men, det är nog ändå som enhetschefen på äldreboendet säger:
- Det som hänt är skrämmande men jag tror det kan hända överallt.

Inte minst i arbetslag som jobbar natt kan det lätt utkristalliseras beteenden som vi tycker är orimliga. Dock är det nog inte helt ovanligt att nattpersonal som jobbar i små team under lång tid skapar sina egna regler, bl. a. beroende på att någon chef sällan finns på plats när de jobbar. Då är det lätt att ett fåtal dominanta personer "skrämmer" övriga arbetskamrater till tystnad och det obegripliga beteendet bara accelererar och uppfattas som berättigat.

Det är också ett välkänt faktum att personal som väljer att jobba natt inom vårdyrken inte ofta tillhör de mest motiverade och engagerade. De styrs av mera egobetonade krafter. Inte sällan är de dessutom missnöjda med den kärnverksamhet som bedrivs.

Även om detta kan hända i stort sett var som helst så börjar jag ändå vid genomläsning av artikeln att fundera vad det är för samhälle vi skapat och lever i. Skrämmande är bara förnamnet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar