Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 26 oktober 2010

Viktig utbildningsinsats

Jo då, även det jag själv gör kan jag tycka är viktigt. Jag har sedan en tid haft i uppdrag att skapa en basutbildning inom området neuropsykiatriska funktionshinder (npf) för Kriminalvårdens samtliga lärare. Nu har jag lagt sista handen vid det inläsningsmaterial jag skrivit och som beskriver utvecklingen på npf-området inom Kriminalvården under de senaste 10 åren.

Jag har vidare planerat och engagerat föreläsare till de utbildningsdagar som hålls i Göteborg och Stockholm nu i november och i februari 2011. Tyvärr kan jag själv inte längre medverka som föreläsare. Tråkigt, men så är det. Jag är dock glad att jag på detta sätt kan jobba i bakgrunden och bidra till en positiv utveckling på detta angelägna område.

Jag har i tidigare inlägg berättat om Kriminalvårdens framgångsrika ADHD-projekt på Norrtäljeanstalten för vilket man också belönats av riksförbundet Attention. Ett projekt som också prisats i Läkartidningen.

En basutbildning liknande denna tycker jag för övrigt borde vara ett minimikrav för alla lärare i den svenska skolan. Det är ju viktigt att barn och ungdomar tidigt kan få hjälp och stöd så snart svårigheter som dessa uppdagas. För att detta ska kunna ske så måste kompetens finnas i lärarkåren så att de åtminstone förstår hur dessa svårigheter kan yttra sig så att expertis kan kopplas in där så bedöms nödvändigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar