Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 4 februari 2011

Lena Nyman var före sin tid på många plan

Skådespelerskan Lena Nyman är död. Som brukligt skrivs då spaltmeter, både gott och mindre gott om den döda.

En artikel från 1968, skriven av Lena Nyman i Expressen fångar mitt intresse särskilt. Här visar hon att hon inte bara ska kommas ihåg för att hon tidigt på film var naken och hade sex. Nej, minst lika viktigt är väl att hylla hennes rakryggade klokhet. Egenskaper som väl framträder i sagda artikel från 1968.

Redan då fanns uppenbarligen bland intelligentians män synpunkter på hur en vacker kropp skulle se ut. Ja, då gick Artur Lundkvist och Nils Beyer så långt så att man delade in kroppar i intelligenta och mindre intelligenta. Det synes som om dagens sjuka smalideal redan då var att föredra. Det var intelligenta kroppar. Till skillnad från Lena Nymans runda former som då var en kropp som av dessa herrar betraktades som själlös och dum.

Som synes fanns korkade män i intelligentian redan då . Män för vilka kvinnan bara var en kropp, inte en individ. Jag kan inte undgå att notera att Artur Lundkvist just år 1968 valdes in som ledamot i Svenska Akademien. Intressant!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar