Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 9 juni 2011

Lagstifta om föräldraansvar - är det rätt väg?

För att betona föräldrars ansvar för sina barn så har skadeståndslagen ändrats ( i sep. 2010) , märkligt lite uppmärksammat av media och heller inte salufört av politikerna. Genom den nya lagen får föräldrar till minderåriga ett direkt skadeståndsansvar för vissa skador deras barn vållar på grund av brott.

I grunden är jag negativt inställd till att åtgärder för att förbättra förhållanden inom vissa områden oftast är av bestraffningskaraktär. D v s åtgärder vidtas först när brottet har ägt rum.
Min grundinställning bygger på tanken: "Tidiga insatser - långsiktigt tänkande".Stöd och hjälp till barn/ungdomar och deras föräldrar ska alltså sättas in tidigare. Vilka som är i särskilt behov av dessa insatser måste kunna vara skolans uppgift att utreda och påvisa.

Över huvud taget så tycker jag att de politiska åtgärderna för att förbättra situationen för barn och ungdomar lyser med sin frånvaro. Som exempel kan tas att de flesta politiker verkade tagna på sängen när Rädda Barnen nyligen presenterade sin fördjupade rapport om "barnfattigdomen i Sverige".

Utan visioner och långsiktigt tänkande så blir det tyvärr så att politikerna visar handlingskraft när "olyckan redan har skett". Då är det inte sällan "redan för sent".

1 kommentar:

  1. Politiker bryr sig främst om sig själva, sedan partiet och sen om lätta jobb. De svâra sparas till nästa val. Vem bryr sig om barn ?? Det fâr föräldrarna klara.
    Det är nog endast mediatrycket som skulle fâ till stând en förändring. Själv tycker jag att det borde vara lätt för ett sâ rikt land som Sverige att kolla hur de minsta innevânarna och kommande röstare ! verkligen har det och ge familjen en hjälpande hand.
    Jag ser dagligen här ungdomar med den svarta hatblicken pâ gatan...

    SvaraRadera