Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

lördag 14 mars 2009

LO:s ledning ingår i samma bedrövliga bonuspack

Wanja Lundby-Wedin, LO:s ordförande och ledamot i AMF Pensions styrelse, står bakom dagens beslut att dra in bonusen för 2009 för vd och vice vd.

Hon tycker dock inte att AMF bör be kunderna om ursäkt.

– Men vi bör alltid visa att vi är lyhörda för kundernas reaktioner eftersom vi är mitt uppe i en finansiell kris, säger hon.

Lundby-Wedin säger att hon är nöjd med styrelsens beslut att dra in bonusen. Ett bonusbeslut som hon själv var med och fattade, eller...?

Och vad vill hon då ha sagt med detta ? Jo, om ingen påpekar det felaktiga/galna/absurda i de beslut som de tar så kommer alla galenskaper att gå igenom osett. För själva tänker dom över huvud taget inte på konsekvenserna av sina beslut.
Bara så att du vet. Om du är intresserad av en styrelseposition. Med andra ord, du bör vara lämpligt korkad för att kandidera till en styrelseplats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar