Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

lördag 14 mars 2009

Sent ska syndarn vakna

SEB:s styrelseordförande Marcus Wallenberg anger två skäl till fredagens beslut att inte höja den högsta bankledningens fasta löner:
- Det har varit svårt att inte notera all turbulens och diskussion som varit under de senaste dagarna. Därför tycker vi att det var viktigt att komma med ett kvickt besked. Det är hemskt viktigt att vi får lugn och ro kring våra relationer till kunder, aktieägare och medarbetare, så att vi kan ägna oss åt bankverksamhet.
Hade ni inte räknat med att det skulle uppstå en sådan turbulens?
- Vi hade inte räknat med den kraften i turbulensen. Vi tyckte och trodde faktiskt att vi hittat något som kunde vara acceptabelt, säger Marcus Wallenberg.
Han hänvisar till att bankchefernas totala ersättning, inklusive bonus, blivit lägre.
Det andra skälet till fredagens beslut är SEB:s önskan att klara reglerna för att delta i statens bankgarantiprogram.
Välkommen ut i verkligheten Marcus Wallenberg !

"Jag inser den stora skada de senaste dagarnas diskussion om bankledningens löner har tillfogat förtroendet för SEB liksom för mig. För oss som bank är omvärldens förtroende helt avgörande, precis som det är viktigt för samhället att SEB är en stabil och trovärdig aktör", säger SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren i pressmeddelandet.
Så insiktsfullt !

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar