Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 7 april 2010

Äldrevården i Sverige - Brrr så kall !

Ännu ett fall där ett äldre gift par tvingas till separat boende beroende på att de inte har exakt lika vårdbehov. Efter att ha levt tillsammans i 63 år så bör det inte vara någon tvekan om att parets önskemål om ett gemensamt vårdboende ska tillgodoses. Men icke, säger Eskilstuna kommun.

Skamligt, säger jag.

Ovärdigt, säger Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (KD). Men för guds skull, gör något då Larsson ! Tugga inte bara om vad du är beredd att göra. Gör något !

Från Härnösand kommer ett fall av något annan karaktär, men vittnande om samma empatiska oförmåga och brist på respekt för den enskilda människan hos Härnösands kommun som hos Eskilstuna kommun. Detta fall visar ånyo hur absurt den s k LSS-lagstiftningen kan tillämpas.
Maria Larsson, du har mera att ta tag i. Beredd att agera säger du dig vara, men när ska du göra något ?

2 kommentarer:

  1. Ska vi vara helt ärliga så är ju detta faktiskt en kommunal fråga. Det är kommunpolitikerna som ska ställas till svars!
    Det är skamligt att det ska behövas lagstiftas om att äldre par ska få bo tillsammans även på ålderns höst.

    SvaraRadera
  2. Må så vara. Självklart ska det inte behöva lagstiftas om det uppenbara, men med kommunpolitiker med IQ-nivån på väg mot nollstrecket och med empatisk förmåga som en gråsten så måste nog ändå ansvarig minister agera.

    SvaraRadera