Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 7 april 2010

Handikappåret bortglömt av Centrum för hjälpmedel i Örebro

Jag har från tid till annan anledning att ta kontakt med Centrum för hjälpmedel i Örebro. Senast har jag nu i två hela dagar försökt nå fram för att få möjlighet att byta ut en utrustningsdetalj till min "elmoppe" som jag är i behov av nu när jag snön är borta och jag ånyo kan vistas ute. Jag har ringt vid alla möjliga tider under dagen, använt knappval och talat med kundtjänst (vilket skämt) men aldrig lyckats nå fram till en person att rådfråga i mitt ärende. Denna totala frånvaro av service och vänligt kundbemötande är något som mött mig även vid personliga besök på denna inrättning.
Mina telefonkontakter har sett ut på följande sätt:
- när jag ringt på förmiddagen har jag blivit ombedd att återkomma senare.
- när jag ringt senare har jag blivit ombedd att återkomma efter kl. 14.00
- när jag ringt mellan 14.00 och 15.00 har jag fått autosvarmeddelande att man har telefontid 08.00--15.00.Hmmm?
- Det närmaste jag kommit är ett samtal med en person i kundtjänst som på den andra dagen tog mitt telefonnummer och lovade att jag skulle bli uppringd. Jag har förstås inte blivit uppringd.

Bedrövligt, nonchalant och respektlöst. Att en inrättning vars huvuduppgift är att verka för funktionshindrade så kapitalt misslyckas med sitt uppdrag är häpnadsväckande. Allra helst som regeringen i propositionen Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken redan för 10 år sedan klargjorde att handikappolitiken under de närmaste åren skulle koncentreras till företrädesvis tre huvudområden:
- att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer,
- att skapa ett tillgängligt samhälle, samt
- att förbättra bemötandet.

Känner någon personal på Centrum för hjälpmedel till denna proposition eller har hört att 2010 benämns handikappåret. Nej, det gör de nog inte för ingen i landstingsledningen har talat om detta och personalen har uppenbarligen inte förstått / informerats om att dom är anställda i en servicefunktion riktade till funktionshindrade. Tvärtom synes dom uppleva sig som högre stående och tycker att funktionshindrade inte har annat att göra och vackert ska anpassa sig till deras arbetssituation som formats av dem själva, för dem själva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar